به نظر شما برترین کشتی گیران سنتی در سال فنی 1395 در بخش بانوان و آقایان چه کسی است؟
آلیش زنان:


گراپلینگ بانوان:

کشتی پهلوانی مردان:
کشتی ساحلی مردان:
آلیش مردان:
گراپلینگ مردان:

کد امنیتی: